View in your browser

International Republican Institute
Newsletter
September 2017

 

Активні громадяни презентують проекти, покликані вирішити місцеві проблеми у Маріуполі та Миколаєві
/ Active Citizens Present Projects Aimed to Solve Local Problems in Mariupol and Mykolaiv

Протягом останніх двох тижнів вересня понад 300 громадян Маріуполя та Миколаєва взяли участь у Форумах активних громадян, які створили платформу для представників органів місцевого самоврядування, різних політичних партій, громадських організацій та активістів для вирішення місцевих питань. 

Під час кожного форуму випускники Академії громадянина МРІ та Школи молодого політика представили 8 адвокасі проектів, розроблених за такими темами, як запровадження правил встановлення рекламних вивісок; створення нового маршруту громадського транспорту та покращення якості ремонту доріг у Маріуполі.

Після презентацій всі учасники форуму розділилися на робочі групи для подальшого вдосконалення проектів та розробки стратегій адвокації для сприяння впровадженню проекту. 

МРІ організовує два додаткових Форуми активних громадян  у Дніпрі та Хмельницькому в жовтні. Якщо ви бажаєте взяти участь або отримати додаткову інформацію про форуми, відвідайте веб-сайт IRI.
 

During the last two weeks of September, over 300 citizens in Mariupol and Mykolaivparticipated in Citizens Engagement Forums, which provided a platform for local government officials, various political parties, civic organizations and activists to address local issues.

During each forum, graduates of the IRI Citizens Academy and the Young Politician Leadership School presented 8 advocacy projects developed on such topics as introduction of rules governing the installation of advertisement signage; creating a new route for public transportation; and improving the quality of road repair work in Mariupol. 

After the presentations, all forum attendees divided into working groups to further refine the projects and outline advocacy strategies to promote the projects’ implementation. 

IRI will facilitate two additional Citizens Engagement Forums in Dnipro and in Khmelnytskyi in October. If you would like to participate or for more information about the forums, please visit IRI’s e-learning platform.

back to content

 

Місцеві активісти вивчали досвід Естонії з розвитку е-суспільства та залучення громадян
/ Local Activists Study Estonian Experience of e-Society Development and Community Involvement

 

Завершальним проектом чотирирічної програми, що здійснювалась за підтримки Міністерства закордонних справ Канади та була покликана підвищити рівень співпраці та взаємодії між місцевими осередками політичних партій та організацій громадянського суспільства, МРІ організував навчальну поїздку до Естонії для 13 найбільш залучених громадських активістів, що брали участь у даній програмі. МРІ співпрацював з Академією з електронного врядування у Таллінні, щоб представити учасникам кращі практики е-демократії та інструменти е-врядування, запроваджені в Естонії.

Делегація відвідала офіс Прем’єр-міністра, щоб дізнатися, як Естонська система електронного кабінету та безпаперового уряду слугує інструментом підвищення прозорості їх діяльності. Окрім зустрічей у Парламенті Естонії та з різноманітними експертами з питань е-врядування, делегати здійснили поїздку до Творчого містечка Теллісківі, яке було відновлене зі старих радянських будівель і заводів, щоб стати творчим центром для бізнесових і соціальних підприємств.

As the concluding activity of its four-year program funded by Global Affairs Canada meant to increase the cooperation and collaboration of local political party branches and civil society organizations, IRI facilitated a study trip to Estonia for 13 of the most engaged citizen activists who had participated in the program.  IRI partnered with the e-Governance Academy in Tallinn to introduce participants to the best practices of e-democracy and e-governance tools championed in Estonia.  

The delegation visited the office of the Prime Minister to learn how Estonia’s e-Cabinet System and paperless government work as a tool for transparency.  In addition to meetings at the Estonian parliament and with various e-governance experts, delegates  toured the Telliskivi Creative City, which was reconstructed from the old Soviet buildings and factories to be a creative hub for entrepreneurial and civic ventures.

back to content

 

Не пропустіть набір на наступну Академію політичного лідерства
/ Save the Date for the Next Political Leadership Academy Session

МРІ запрошує молодих активістів із Дніпра, Маріуполя, Хмельницького та Миколаєва взяти участь у наступній Академії політичного лідерства (АПЛ). Сесія АПЛ «Найкращі практики участі громадян в управлінні містом» пройде у Дніпрі 18-19 листопада 2017 року.

АПЛ - це тренінг для політичних і громадських активістів, які хочуть розширити свої знання щодо участі громадян у процесі бюджетування, містобудування та управління комунальними підприємствами.

Термін подачі заявок - 10 листопада. Більше інформації та форми заявки можна знайти на платформі для онлайн-навчання МРІ.

IRI invites young activists from Dnipro, Mariupol, Khmelnytskyi and Mykolaiv to participate in the next Political Leadership Academy (PLA).  The PLA session Best practices of citizens` participation in city management will be held in Dnipro on November 18-19, 2017. 

PLA is a training opportunity for political and civic activists who want to increase their knowledge about citizens` participation in budgeting process, urban planning, and communal enterprises` management.

The application deadline is November 10.  More information and the application form can be found on IRI’s e-learning platform.

back to content

 

Об’єднучи жінок-лідерок в Україні
/ Connecting Women Leaders in Ukraine

МРІ вітає Український підрозділ Жіночої демократичної мережі з офіційною реєстрацією . У рамках своєї місії цей підрозділ Мережі намагається зосередити увагу на питаннях ґендерної рівності у сфері виборчого законодавства, статутах політичних партій та створення інструментів для надання допомоги жінкам-депутаткам. Дізнатись більше про діяльність та досягнення ЖДМ можна на сайті МРІ Україна.

Український підрозділ Жіночої демократичної мережі об’єднує понад 225 жінок-депутаток з усіх куточкій України працюють заради підтримки та просування залучення жінок до політики.

IRI congratulates the Women’s Democracy Network Ukraine (WDNUA) Chapter for officially registering as a civil society organization in Ukraine.  The goal of the WDNUA Chapter is to focus on gender equality in election legislation, political party statutes, and the creation of tools to assist women council members.  You can read more about WDN activities and achievements on IRI’s Democracy Speaks Blog.

The Women’s Democracy Network Ukraine Chapter is a multi-generational network of over 225 women local government officials from across Ukraine working to support the promotion of women’s engagement in politics.

back to content

 

Навчання стає доступним в усіх куточках України завдяки онлайн-платформі / Reaching Across Ukraine Through E-Learning

 
У час підготовки об’єднаних громад до виборів, За підтримки Міністерства закордонних справ та торгівлі Канади та Агентства США з міжнародного розвитку МРІ підготував брошуру, «10 секретів політичних кампаній». У книзі розкрито особливості проведення ефективних політичних і виборчих кампаній від А до Я, як для кандидата, так і для політичної партії. Брошура доступна на сайті МРІ у форматі PDF та Аудіокниги.

back to content

 

As many amalgamated communities in Ukraine are preparing for their upcoming elections, IRI has developed the manual 10 Secrets of Political Campaigns.  This manual describes the peculiarities of conducting effective political and electoral campaigns for the candidate and political party. The manual is available on IRI’s e-Learning Platform in AudioBook and PDF formats.

back to content