Asters strengthens its private clients practice with new partner Oleksandr Onufrienko

Asters is pleased to announce that Oleksandr Onufrienko has joined the team as a partner focusing on private clients practice as of 29 January 2018.

Oleksandr Onufrienko has extensive experience both in consulting business and in investment services, including working for 20 years as Head of Legal Department at KINTO Investment Banking Firm. Mr. Onufrienko has a PhD Degree in Law from Taras Shevchenko National University of Kyiv as well as an academic title of Associate Professor.

Within Asters Oleksandr will focus on advising a range of high net worth individuals, investors, family offices, and entrepreneurs on all aspects of private wealth. This will enhance already available strong support of a broad range of HNW clients in areas ranging from real estate, IT, education, and immigration to matrimonial and international tax matters.

Asters Managing Partner Oleksiy Didkovskiy comments: "The firm has strategic plans for the growth of HNW team. We are sure that Oleksandr's strong private client pedigree combined with the breadth of industries the Firm is strong in will create a powerful synergy needed to meet the highest expectations of our clients."

 

***
Asters is a full-service independent national law firm that has maintained a strong presence in Ukraine since 1995. Asters has extensive industry-specific experience and plays a leading role in advising clients in various market sectors. The Firm has consistently remained at the top of the Ukrainian legal market throughout its history being acknowledged as the Law Firm of the Decade by Ukraine's Legal Awards 2016.The Firm is also a two-time winner of the Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS award (The Lawyer European Awards 2014 and 2015) and holds top positions in the most authoritative international and Ukrainian market reviews: The Legal 500, Chambers Global and Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides, and Top 50 Law Firms Annual National Ranking.

 

 

 

UA version

 

1 лютого 2018 року

Астерс посилює команду практики приватних клієнтів новим партнером Олександром Онуфрієнком  

Астерс рада повідомити про те, що Олександр Онуфрієнко приєднався до команди фірми у якості партнера практики приватних клієнтів з 29 січня 2018 року.

Олександр Онуфрієнко володіє значним досвідом роботи в юридичному консалтингу та інвестиційному бізнесі. Зокрема, він протягом 20 років очолював юридичний департамент інвестиційно-банківської компанії КІНТО. Олександр здобув вищу освіту в Київському національному університеті ім. Шевченка, володіє вченим ступенем кандидата юридичних наук, є доцентом.

В Астерс Олександр Онуфрієнко спеціалізуватиметься на наданні консультацій особам із накопиченим приватним капіталом, інвесторам, сімейним офісам та підприємцям щодо всіх аспектів управління приватним капіталом. Приєднання Олександра до команди посилить вже існуючу потужну експертизу фірми у наданні консультацій особам із накопиченим приватним капіталом у всіх галузях: від нерухомості, ІТ, освіти та імміграції до сімейного права та питань міжнародного оподаткування.

Керуючий партнер Астерс Олексій Дідковський зазначив: "Наша фірма має стратегічні плани з подальшого розвитку практики приватних клієнтів. Ми впевнені, що значний досвід Олександра Онуфрієнка у роботі з приватними клієнтами у поєднанні з сильною експертизою нашої фірми у різних секторах економіки створять потужний ефект синергії для того, щоб відповідати найвищим очікуванням наших клієнтів".

***
Asters є однією з найбільших юридичних фірм України, що з 1995 року надає клієнтам повний спектр юридичних послуг. Астерс має значний спеціалізований досвід і відіграє провідну роль у консультуванні клієнтів у багатьох секторах економіки. Упродовж усієї історії свого існування фірма утримує за собою статус одного з ключових гравців українського юридичного ринку. Астерс було названо Юридичною фірмою десятиліття в Україні за версією "Юридичної премії 2016". Астерс двічі поспіль визнана Юридичною фірмою року: Україна та СНД (2014 та 2015 Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетним юридичним тижневиком Великобританії. Астерс регулярно відзначають найавторитетніші міжнародні й вітчизняні дослідження та рейтинги, зокрема, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides та "50 провідних юридичних фірм України".

 

 

 

RU version

 

1 февраля 2018 года

Астерс усиливает команду практики частных клиентов новым партнером Александром Онуфриенко

Астерс рада сообщить о том, что Александр Онуфриенко присоединился к команде фирмы в качестве партнера практики частных клиентов с 29 января 2018 года.

Александр Онуфриенко обладает значительным опытом работы в юридическом консалтинге и инвестиционном бизнесе. В частности, он в течение 20 лет возглавлял юридический департамент инвестиционно-банковской компании КИНТО. Александр получил высшее образование в Киевском национальном университете им. Шевченко, имеет ученую степень кандидата юридических наук, является доцентом.

В Астерс Александр Онуфриенко будет специализироваться на предоставлении консультаций лицам с накопленным частным капиталом, инвесторам, семейным офисам и предпринимателям по всем аспектам управления частным капиталом. Присоединение Александра к команде усилит уже существующую мощную экспертизу компании в предоставлении консультаций лицам с накопленным частным капиталом во всех областях: от недвижимости, ИТ, образования и иммиграции до семейного права и вопросов международного налогообложения.

Управляющий партнер Астерс Алексей Дидковский отметил: "Наша фирма имеет стратегические планы по дальнейшему развитию практики частных клиентов. Мы уверены, что значительный опыт Александра Онуфриенко в работе с частными клиентами в сочетании с сильной экспертизой нашей фирмы в различных секторах экономики создадут мощный эффект синергии для того, чтобы соответствовать самым высоким ожиданиям наших клиентов".

 

***
Asters является одной из крупнейших юридических фирм Украины, которая с 1995 года предоставляет клиентам полный спектр юридических услуг. Астерс владеет значительным специализированным опытом и играет ведущую роль в консультировании клиентов во многих секторах экономики. На протяжении всей истории своего существования фирма удерживает за собой статус одного из ключевых игроков украинского юридического рынка. Астерс была названа Юридической фирмой десятилетия в Украине по версии "Юридической премии 2016". Астерс дважды подряд признана Юридической фирмой года: Украина и СНГ (2014 и 2015 Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетным юридическим еженедельником Великобритании. Астерс регулярно отмечают авторитетные международные и отечественные исследования и рейтинги, в частности, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides и "50 ведущих юридических фирм Украины".