National Bank of Ukraine (“NBU”) has relaxed a number of currency control restrictions and facilitated certain trade transactions according to recent Resolution No. 19 “On Amendments to the NBU Board Resolution No. 410 as of 13 December 2016” approved by the Board of Directors of the NBU dated 1 March 2018.

With effect from 2 March 2018, the following currency restrictions are in force:

  • foreign investors are allowed to repatriate their investments subject to monthly cap of USD 7 million regardless the period of dividends’ accrual. Previously, foreign investors were able to repatriate dividends accrued for 2016-2014 only subject to cap of USD 5 million;
  • Ukrainian borrowers may prepay cross-border loans denominated in foreign currency subject to monthly cap of USD 2 million; and
  • the requirement for mandatory conversion of 50 % of loan proceeds denominated in foreign currency and received by Ukrainian borrowers will be disapplied to the extent to which such funds are utilized by such borrowers for refinancing or repaying to other non-Ukrainian lenders (including, foreign trade creditors) and Ukrainian banks under other loan commitments.

According to the NBU, these changes have been introduced due to the favorable outlook on the Ukrainian forex market.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ ПОМ’ЯКШУВАТИ ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ

Національний Банк України (“НБУ”) послабив низку валютних обмежень та посприяв прискоренню проведення певних торгівельних операцій відповідно до нової Постанови № 19 “Про внесення змін до Постанови Правління Національного Банку України № 410 від 13 грудня 2016 року”, затвердженої Правлінням НБУ 1 березня 2018 року.

Починаючи з 2 березня 2018 року, діють наступні валютні обмеження:

  • іноземним інвесторам дозволено репатріювати інвестиції на суму до 7 мільйонів доларів США на місяць, незалежно від періоду за який нараховано дивіденди. Раніше іноземні інвестори мали змогу репатріювати дивіденди, нараховані за 2016-2014 роки, на суму до 5 мільйонів доларів США на місяць;
  • українські позичальники можуть достроково погашати кредити від нерезидентів в іноземній валюті у межах щомісячного ліміту 2 мільйони доларів США; та
  • вимога щодо обов’язкового продажу 50% надходжень в іноземній валюті за позиками отриманими українськими позичальниками не застосовуватиметься до надходжень отриманих для рефінансування або погашення боргів перед іншими іноземними кредиторами (включаючи, іноземних торгових кредиторів) за іншими позиковими зобов’язаннями.

НБУ заявляє, що вищезазначені зміни були введені з огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку України.

 

Oleksandr Kurdydyk
Partner, Head of Finance & Projects
Kyiv
Email

Dmytro Pshenychniuk
Senior Associate
Kyiv
Email