Sep 15, 2021: Shell celebrates its Safety Day globally and also in Ukraine. This year its employees and contractors will get acquainted with the refreshed Life Saving Rules, announced by the International Association of Oil&Gas Producers (IOGP). In Ukraine Shell is among the first companies to introduce these rules. These changes will contribute to the safe operation, keeping our people and visitors all the time in safe environment.

This year IOGP updated the Life Saving Rules, which are mandatory for all energy companies, their contractors, and stakeholders. These rules have been acting as the baseline for the business activity within the company since 2009 and already became an intrinsic part of the company’s culture. Our experience shows that following these rules helps us to prevent potential risks and doing the job more safely and responsibly.

The main change is moving from 12 to 9 Life Saving Rules, which are all industry standardized.  So, on this special day there will be different dialogues and conversations within the company on the importance of implementing and following these rules.

«Safety is our number one priority and through this it is also one the most frequently used term in our company, both at the office and at our sites. We pay attention to the regular discussions of the potential risks, accidents in the industry, how to learn from and avoid them. Besides, we have monthly trainings at all our petroleum stations on how to respond professionally to all kind of emergencies. Safety Day in Shell is so important globally and in Ukraine where we are raising safety awareness internally through wide range of discussions and activities including practical safety trainings. When it comes to safety we all should speak the same language”, stresses Peter Kerekgyarto, CEO of Shell Retail in Ukraine.

Implementation and awareness of new Life Saving Rules will help greatly to improve the safety related communication within the industry, with our service providers and for our staff and clients.

 

 

 

About Shell in Ukraine

Shell is a global group of energy and petrochemical companies with 83,000 employees in more than 70 countries. The company uses advanced technologies and take an innovative approach to help build a sustainable energy future. Shell also invests in power, including from low-carbon sources such as wind and solar; and new fuels for transport, such as advanced biofuels and hydrogen.

Shell Retail business entered the Ukrainian market in 2007. Since then, Shell-branded fuel sites network has been operated by Royal Dutch Shell. Shell Retail Ukraine is a part of the Central and Eastern European cluster of Shell Downstream. Shell in Ukraine employs around 1 500 people.

To date, the network of Shell-branded fuel sites consists of 132 stations in 20 oblasts of Ukraine, offering its customers high-quality motor fuel products, including Shell V-Power fuel, diesel & LPG, as well as a solid range of Convenience Retailing goods, tasty food & beverages products. In an effort to meet the expectations of a growing number of Ukrainian electric vehicle owners, Shell in cooperation with its partners installed five electric vehicle charging modules at selected fuel sites. 

UKR

Shell відзначає День безпеки у своїй глобальній та українській мережі

15 вересня 2021 р: Компанія Shell відзначає День безпеки в межах своєї глобальної мережі та, зокрема, в Україні й ознайомить у його рамках своїх працівників та підрядників з оновленими Життєво Важливими Правилами Міжнародної нафтогазової асоціації IOGP. В Україні Shell є однією з перших компаній, що впроваджує ці правила.

Цього року IOGP оновила Життєво Важливі Правила, що є обов’язковими для всіх енергетичних компаній, їхніх постачальників та підрядників. Вони пронизують діяльність Shell в Україні з 2009 року та стали невід’ємною частиною культури компанії. Досвід демонструє, що дотримання цих правил допомагає уникати потенційних ризиків та відповідальніше ставитися до роботи.

Основна зміна полягає у переході від 12 Життєво Важливих Правил Shell до 9 стандартизованих галузевих правил. Відтак, у рамках цього особливого дня в компанії відбуватиметься спілкування на тему оновлених правил та важливості їхнього впровадження та дотримання.

«Термін «безпека» - один із найбільш вживаних у нашій компанії як в офісі, так і на АЗС. Ми приділяємо увагу постійним обговоренням потенційних ризиків, нещасних випадків у галузі, того, які уроки варто засвоїти і як уникнути загроз для життя та здоров’я працівників, клієнтів, підрядників та партнерів. Крім того, ми щомісяця проводимо тренінги на всіх наших АЗС щодо того, як професійно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. День безпеки в Shell є надзвичайно важливим і в нашій глобальній, і в українській мережі, адже в його рамках ми підвищуємо рівень поінформованості про безпеку всередині компанії за допомогою широкого спектру дискусій та заходів, у тому числі завдяки практичним тренінгам. Коли йдеться про безпеку, ми всі маємо спілкуватися однією мовою», - зауважив Петер Керекдярто, генеральний директор Shell Retail в Україні.

Перехід на нові Життєво Важливі Правила дозволить налагодити комунікацію у спільноті, в галузі, з третіми сторонами, партнерами та підрядниками.

Про Shell в Україні

Shell – глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах, а загальний штат становить 83 000 працівників. Одна з її цілей – забезпечення сталого майбутнього. Для цього Shell використовує найсучасніші технології та інноваційний підхід у всіх напрямах діяльності. Компанія також інвестує в розвиток енергетики (зокрема низьковуглецевої, а також у вітрову й сонячну) та нові види пального для транспорту (серед них – удосконалене біопальне й водень).

Shell Retail увійшла на український ринок 2007 року. Відтоді мережа АЗС під брендом Shell управляється Royal Dutch Shell. Shell Retail Ukraine входить до кластеру Центральної та Східної Європи Shell Downstream.

Нині мережа АЗС Shell нараховує 132 станції у 20 областях України. У компанії працює близько 1 500 осіб. Shell пропонує клієнтам високоякісні нафтопродукти, включно з пальним Shell V-Power, дизельним пальним та зрідженим вуглеводневим  газом (ЗВГ), а також широкий асортимент супутніх товарів, зокрема смачну їжу та напої. Shell також прагне відповідати потребам власників електромобілів, кількість яких постійно зростає, тому завдяки співпраці з партнерами на українських АЗС було встановлено п’ять швидкісних електрозарядних модулів.